В выпускном классе школьники имеют уже весь необходимый багаж знаний, тем не менее дополнительная подготовка и повторение материала им необходимо. В международной олимпиаде по татарскому языку для 11 классов даже выпускник найдет для себя что-то новое и интересное. Подготовиться участнику помогут тестовые задания с ответами. Школьники получат диплом международного образца с указанием рейтинга на муниципальном и региональном уровнях.

A1. Кайсы сүз тамырдаш түгел?

 • сәнгатьле
 • сәгатьче
 • сәнгатьчә
 • сәнгатьчәлек

A2. Юклык формасында, кайтым юнәлешендәге, тамыр нигезле үткән заман сыйфат фигыльне билгеләгез.

 • күрелгән (хәлләр)
 • бармаган (җир)
 • чигенүче (дошман)
 • алынмаган (акчалар)

A3. Бер бабадан килә торган кешеләр буыны – Шушы мәгънәне аңлаткан сүзне билгеләгез. 

 • нәсел
 • шәҗәрә
 • баба тел
 • милләт

A4. Йөргән таш шомарыр, яткан таш мүкләнер. Бу нинди җөмлә?

 • бер составлы гади җөмлә
 • иярченле кушма җөмлә
 • тезмә кушма җөмлә
 • катлаулы кушма җөмлә

A5. Иялек килешендәге, берлек санда II зат тартым белән төрләнгән ясалма нигезле уртаклык исемне билгеләгез.

 • милләтеңнең
 • телчеләребезнең
 • әдәбиятчының
 • туган илеңнең

A6. Вакытны билгеләү, ачыклау өчен сораганда кулланыла торган алмашлык –

 • шул вакыт
 • кайчан
 • кичә
 • атна

A7. Кыска, иренләшмәгән алгы рәт сузык аваз -

 • [ө]
 • [э]
 • [ү]
 • [ы]

A8. Прогуливаться сүзенең татар теленә тәрҗемәсе –

 • урамда йөрү
 • сахрада йөрү
 • сәйранда йөрү
 • сәфәрдә булу

A9. Кайсы сүз хаталы язылган?

 • атестат
 • абитуриент
 • филология
 • университет

A10. Фазыл бүләкне кесәсенә салып бөтен халыкның соклану карашлары астында мәйданнан чыгып китте. Нинди тыныш билгеләре кирәк?

 • сызык һәм өтер
 • сызык, 2 өтер
 • 4 өтер
 • 2 өтер

B1. Иярчен җөмлә баш җөмләгә теркәгеч ярдәмендә ияреп килсә, алар арасына нинди тыныш билгесе куела?

 • сызык
 • ике нокта
 • өтер
 • тыныш билгесе куелмый

B2. Гыйльми мәкалә һәм хезмәтләр, белешмә һәм дәреслекләр нинди стильдә языла?

 • публицистик
 • фәнни
 • рәсми
 • сөйләмә

B3. Татар телендә язуның төп орфографик принцибы –

 • морфологик
 • график
 • дифференциаль
 • фонетик

B4. Кырым бүрек – баш күрке, көмеш йөзек – кул күрке, яхшы килен – ... Мәкальнең дәвамын билгеләгез.

 • өй күрке
 • ана күрке
 • матур сөлге
 • хәйләкәр төлке

B5. Татар тел гыйлемендә синтаксис тармагын өйрәнгән галим –

 • Ф.С. Сафиуллина
 • М.З. Зәкиев
 • Ф.Ә. Ганиев
 • Р.Г. Юсупов

B6. Туфрагына алтын чәчсәләр дә, җитми икән туган илләргә. Гади җөмләләр нинди чара ярдәмендә бәйләнгән?

 • парлы мөнәсәбәтле сүзләр
 • өтер
 • интонация
 • шарт фигыль кушымчасы һәм кисәкчә

B7. Халыкта мавыгу шаукымы: балаларын музыкага, чит тел мәктәпләренә биреп укытырга омтыла. Астына сызылган сүз нинди җөмлә кисәге?

 • туры тәмамлык
 • кыек тәмамлык
 • ия
 • аергыч

B8. Татар теленең ничә диалекты билгеләнгән?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

B9. Тел белеменең торак, авыл, шәһәр исемнәрен туплый һәм аларны лингвистик, тарихи яктан өйрәнүче тармагы –

 • синтаксис
 • ойконимия
 • антропонимика
 • лексикография

B10. Кайсысы милли бәйрәм түгел?

 • Сабантуй
 • Сөмбелә
 • Нардуган
 • Ураза гаете